Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin ja kannanottoihin.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Tuotantolaitoksesta kauppaan

Kokonainen raaka sisäpaisti
Kuva: Atria

Suomalainen liha jatkojalostetaan tuotantolaitoksissa, jotka noudattavat tarkkoja hygieniasäädöksiä ja käsittelyohjeita. Laitoksissa tehdään vastaanottotarkastus, jossa tarkastetaan lihan silmämääräinen kunto, lämpötila ja lähetystiedot. Lihaa säilytetään ja käsitellään säädellyissä lämpöolosuhteissa, ja sen jäähdytys tulee suorittaa tarpeeksi nopeasti. Lihavalmisteita valmistettaessa myös kypsennys tulee tehdä huolellisesti. Pakastettua lihaa koskevat puolestaan muun muassa säilytysrajoitukset.

Myös pakkaamossa, lähettämössä ja elintarvikekuljetuksen aikana huolehditaan lihatuotteen laadusta ja elintarviketurvallisuudesta. Laadukas liha pakataan ja kuljetetaan laadukkaasti. Tuotepakkaukset tehdään turvallisesta materiaalista ja osa tuotteista pakataan suojakaasuun, joka parantaa tuotteen säilyvyyttä estämällä bakteeriston kasvua. Pakkaukset tarkistetaan ennen kuin tuotteet siirretään pakkaamosta lähettämöön, ja tuotteeseen merkitään muun muassa lainsäädännön edellyttämät tiedot, kuten tuotteen nimi, säilyvyystiedot ja paino. Lähettämössä tuotteiden laaduntarkkailua ja lämpötilan seurantaa jatketaan. Tuotteet pakataan kuljetusta varten ja tuote-erät kuljetetaan kauppojen jakelukeskuksiin tai pienempiin kauppoihin suoraan ovelle. Kuljetuksen aikana huolehditaan kylmäketjusta, elintarvikehygieniasta ja jäljitettävyydestä.

Lihan laaduntarkkailu jatkuu myös kaupassa. Lihan vastaanottotarkastuksessa kaupassa tarkastetaan asiakirjat, hygieniavaatimusten täyttyminen sekä tuotteiden kunto ja pakkausmerkinnät. Myymälöissä lihan elintarviketurvallisuus taataan pitämällä huolta etenkin kylmäketjun katkeamattomuudesta.