Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin ja kannanottoihin.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Suomen lihantuotantoketju on turvallinen ja läpinäkyvä

Kaksi lihakarjanautaa navetassa
Kuva: Atria

Suomalaisen lihan tuotantoketju on läpinäkyvä ja jäljitettävä. Kaikkia elintarvikeketjun toimijoita velvoittaa jäljitettävyysvaatimus: toimijoiden pitää tietää, keneltä he ovat hankkineet käyttämänsä raaka-aineet ja kenelle heidän valmistamansa tuotteet on toimitettu. Jäljitettävyysvaatimus takaa, että ketjua voidaan valvoa tehokkaasti ja poikkeustilanteisiin voidaan reagoida nopeasti.

Suomen kaikki broilerituotanto sekä suurin osa sian- ja naudanlihantuotannosta on sopimustuotantoa, mikä takaa, että kotimainen liha on terveistä eläimistä tuotettua. Sopimustuotannossa tuottaja ja teollisuus solmivat tuotannosta sopimuksen, jossa päätetään yhteiset laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Sopimustuottajat sitoutuvat muun muassa järjestelmälliseen eläinten terveydenhuoltotyöhön sekä Eläinten terveys ETT ry:n tautisuojaa ja eläinten ja rehun tuontia koskeviin ohjeisiin.

Suomen lihantuotannon valvonta ulottuu lakisääteistä tasoa pidemmälle. Viranomaisvalvonnan lisäksi lihaketjun toimijat sitoutuvat tekemään omavalvontasuunnitelman. Jäljitettävyys ja sopimustuotanto ovat myös tärkeä osa valvontaa.

Lihantuotantoprosessi sisältää neljä vaihetta, joiden lopuksi liha päätyy kuluttajan lautaselle:

1. alkutuotanto
2. teurastus ja leikkuu
3. jatkojalostus ja pakkaus
4. myynti

Prosessi sisältää myös kuljetusvaiheet tilalta teurastamoon ja pakkaamosta kauppaan.