Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin ja kannanottoihin.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Alan toimijoita

Maaseutumaisemaa
Kuva: Atria

Lisää hyödyllistä tietoa lihantuotannosta, maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta tarjoavat muun muassa seuraavat tahot:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus – Edistää alueellista kehittämistä. Tehtäviin kuuluvat muun muassa maatila- ja ympäristönsuojeluasiat. ELY-keskus jakautuu 15 alueelliseen ELY-keskukseen.

Elintarviketeollisuusliitto ETL – Suomessa toimivien elintarviketeollisuusyritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja. ETL muun muassa seuraa elintarviketalouden kehittymistä ja kokoaa tilastoja. ETL:n alaisuudessa on toimialayhdistys Suomen Lihateollisuusyhdistys.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira – Toimii maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla. Tehtävänä varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu sekä kasvien ja eläinten terveys.

Eläinten hyvinvointikeskus EHK – Helsingin yliopiston, Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen kansallinen eläinten hyvinvoinnin asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen. Tietoa eläimistä on koottu EHK:n eläintieto.fi-sivustolle.

Eläinten terveys ETT ry – Elinkeinon ylläpitämä yhdistys, joka koordinoi kansallista vapaaehtoista eläintautien ennaltaehkäisevää työtä, ohjaa eläinaineksen ja rehun maahantuontia sekä vastaa Sikavasta ja Nasevasta.

Euroopan lääkevirasto EMA – Vastuussa EU:ssa lääkeyritysten valmistamien lääkkeiden valvonnasta. Tehtävänä turvata ihmisten ja eläinten terveys. Julkaisee muun muassa tuotantoeläinten lääkitykseen liittyvää tutkimustietoa.

Lihakeskusliitto ry – Liha-alan eri toimijoiden liitto, jonka tarkoituksena on parantaa alan toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Toimii yksityisen liha-alan talous- ja elinkeinopoliittisena edunvalvojana. Jäseninä vain suomalaisia perheyrittäjyyttä edustavia liha-alan yrityksiä. Kuuluu Suomen Lihateollisuusyhdistykseen.

Lihatiedotusyhdistys ry – Edistää suomalaista lihan ruokakulttuuria välittämällä tietoa lihasta ja liha-alasta yhteistyössä liha-alan toimijoiden kanssa.

Luonnonvarakeskus Luke – Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Luke julkaisee paljon maatalouteen liittyvää tutkimustietoa.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT – Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa ja on osa Lukea. MTT:llä ei ole erillisiä verkkosivuja.

Maaseutuvirasto MAVI – Luo edellytyksiä maaseudun elinvoimaisille elinkeinoille vastaamalla EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Toimii Suomen maksajavirastona. Jakaa tietoa muun muassa eläinten hyvinvointikorvauksen ehdoista.

Ruokatieto yhdistys ry – Edistää suomalaista ruokakulttuuria  ja -kasvatusta viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta sekä tekemällä tunnetuksi omistamaansa Hyvää Suomesta -merkkiä suomalaisen elintarvikkeen tunnuksena. Hyvää Suomesta -merkin kriteerinä on muun muassa se, että tuotteessa käytetty liha on sataprosenttisesti suomalaista.

Suomen Siipikarjaliitto ja sen alaisuudessa toimiva Suomen Broileryhdistys ry – Siipikarja-alan keskusjärjestöjä, jotka tarjoavat tietoa siipikarjatuotannosta ja pyrkivät parantamaan alan toimintaedellytyksiä.