Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin ja kannanottoihin.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Eläinten lääkitys ja eläintaudit

Terveitä possuja
Kuva: Atria

Suomessa antibiootteja ei käytetä ennaltaehkäisevästi. Hyvän hygienian ja oikeiden pito-olosuhteiden ansiosta antibioottien tarve on vähäinen. Eläimiä saa lääkitä Suomessa vain, jos se on eläinlääketieteellisesti tai eläimen hyvinvoinnin kannalta perusteltua. Lääkkeiden käytöstä on pidettävä kirjaa. Lääkitsemisen sijaan Suomessa keskitytään ennaltaehkäisevään ja järjestelmälliseen terveydenhuoltotyöhön. Suomessa sioille ja naudoille annetaan huomattavasti vähemmän mikrobilääkkeitä useisiin Euroopan maihin verrattuna. Erinomaisen tuotantohygienian ja tautivastustustyön ansiosta Suomen broilerituotanto on käytännössä lähes antibiootitonta. Lisäksi kasvuhormonien käyttö on kiellettyä Suomessa, kuten muissakin EU-maissa.

Kun eläin voi hyvin, ihminen voi hyvin. Suomalainen liha on tarkasti valvottua ja turvallista. Esimerkiksi salmonellatartunnan saaminen suomalaisesta raa'asta lihasta on epätodennäköistä. Broilereista tutkitaan salmonellaa kaikissa elinkaaren vaiheissa, minkä lisäksi siipikarjatiloille tehdään vuosittainen salmonellatarkastuskäynti. Sikojen ja nautojen salmonellatutkimukset tehdään yleisimmin teurastamossa ja leikkaamossa. Monet Euroopassa yleiset taudit, kuten sikojen lisääntymishäiriöitä ja hengitystieoireita aiheuttava PRRS, siipikarjan hengitystieoireita aiheuttava mykoplasma tai nautojen BVD eli virusripuli, eivät esiinny Suomessa.