Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin ja kannanottoihin.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Suomen eläinkuljetukset ovat säädeltyjä ja valvottuja

Maaseutumaisema
Kuva: Atria

Suomessa tehtävät eläinkuljetukset ovat tarkasti säädeltyjä ja tiukasti valvottuja. Muun muassa kuljetuskaluston varustus, eläinten kuormaaminen ja kuorman purkaminen on määritelty eläinkuljetuslaissa. Kaikki Suomen kuljetusautot täyttävät yli kahdeksan tuntia kestävien pitkien matkojen erityisvaatimukset, vaikka Suomessa kuljetusmatkat ovat huomattavasti lyhyempiä. Eläimet tulee tarkastaa ennen kuljetusta, ja kuljettajalta vaaditaan pätevyystodistus. 

Ennen kuljetusta tuottajan pitää lähettää teurastamoon eläinten ketjuinformaatio. Niin sanottu ketjuinformaatio velvoittaa tuottajan toimittamaan alkutuotannon tiedot, kuten eläinten yksilötunnisteet ja mahdolliset lääkinnät, teurastamoon viimeistään vuorokautta ennen kuljetusta. Ketjuinformaatio parantaa lihan jäljitettävyyttä ja elintarviketurvallisuutta.

Kuljetusta varten tilan työntekijät ohjaavat teuraaksi lähtevät siat ja naudat kuljetuslaiturilta tai -ovelta karsinoihin jaettuihin eläinkuljetusautoihin. Siipikarja kerätään kuljetuslaatikoihin, jotka nostetaan autoihin. Kuljetusautojen olosuhteita valvotaan tarkasti. Esimerkiksi ilmanvaihtoa ja lämpötilaa seurataan jatkuvasti, jotta kuljetus olisi eläimelle mahdollisimman turvallinen.

Broilerinlihantuotanto on keskitetty teurastamoiden läheisyyteen, jolloin kuljetusmatka on mahdollisimman lyhyt. Myös sian- ja naudanlihantuotannossa kuljetusmatkat ovat Suomessa lyhyet.