Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla ja ruokatrendeissä tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin, kannanottoihin ja inspiroidu kokkaamaan kotimaisesta lihasta.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Facebook-postaus käyttäjältä Lihasta

Suomalaiset tuotantoeläimet saavat hyvää ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Valtakunnallinen terveydenhuolto-ohjelmamme Kansallinen eläinten terveydenhuolto ETU asettaa tuotannolle tiukemmat vaatimukset kuin Suomen laki tai EU. ETU:ssa tilat tekevät eläinlääkärin kanssa sopimuksen säännöllisistä terveydenhuoltokäynneistä. Sikojen ja nautojen terveydenhuoltoa seurataan Sikava- ja Naseva- seurantajärjestelmillä: Sikavaan kuuluu yli 90 prosenttia suomalaisista sikatiloista ja Nasevaan noin 60 prosenttia nautatiloista. ETU on vapaaehtoista, mutta sika- ja nautatuottajat sitoutuvat siihen sopimustuotannossa. Myös broileritilat voivat tehdä ETU-sopimuksen.