Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin ja kannanottoihin.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Kouluissa vietettiin Kotimaisen lihan viikkoa

Kotimaisen lihan viikon kuva possuista
Kuva: Atria

Viime viikolla 14.–18.11. kouluissa vietettiin Kotimaisen lihan viikkoa. Teemaviikon tarkoituksena oli jakaa tietoa suomalaisesta lihantuotannosta, herätellä oppilaita pohtimaan ruoan alkuperää ja sen merkitystä omassa arjessaan sekä muistuttaa, että mikäli syö lihaa, on kotimainen ulkomaista parempi vaihtoehto.

Alakouluille suunnatulle teemaviikolle ilmoittautui mukaan yli sata koulua ympäri Suomen. Ilmoittautuneille kouluille tarjottiin käyttöön kotimaista lihantuotantoa käsittelevä aineisto: lukumateriaali, tehtäviä ja verkossa toimiva Lihamestari-tietovisa (http://www.lihasta.fi/kotimaisen-lihan-viikko/kotimaisen-lihan-viikko-koulumateriaalit).

Koulut saivat hyödyntää tai olla hyödyntämättä materiaaleja opetuksensa tukena oman harkintansa mukaan. Materiaalien taustatahot kerrottiin avoimesti. Projekti otettiin kouluissa vastaan positiivisesti, ja palautteen mukaan aihetta käsittelevälle opetusmateriaalille oli ollut tarvetta.

Teemaviikon sanoma

Teemaviikon pääviesti oli, että jos syö lihaa, sen alkuperään on hyvä kiinnittää huomiota, sillä kotimaisen ja ulkomaisen lihan välillä on suuria eroja niin eläinten hyvinvoinnin kuin tuoteturvallisuuden suhteen. Esimerkiksi vähäinen antibioottien käyttö, jäljitettävyys ja tuotantoeläinten hyvä terveydenhuolto ovat tärkeitä kulmakiviä kotimaisessa lihantuotannossa. Teemaviikon materiaaleissa ei kannusteta suosimaan lihaa tai lisäämään sen kulutusta, ja aineisto sopii myös niille oppilaille, joiden ruokavalioon liha ei kuulu. Monipuolisessa ruokakasvatuksessa tutustutaan erilaisten elintarvikkeiden alkuperään ja käyttöön, ja lihaan on hyvä tutustua siinä missä muihinkin raaka-aineisiin.

Kouluvierailut

Opetusmateriaaliin kuuluvan Lihamestari-verkkopelin videoilla some-tähti Lateksituppii eli Lauri Kangas kävi tutustumassa lihantuotannon eri vaiheisiin nautatilalla ja tuotantolaitoksessa. Videoilla Kangas valmisti myös kotimaista broileria ja tutustui ravintolaruoan alkuperään. Lauri Kangas valittiin Lihasta-hankkeen yhteistyötahoksi, sillä nuoret halutaan tavoittaa heidän omalla kielellään, heille tuttujen kasvojen kautta. Kangas oli myös kiinnostunut tutustumaan kotimaisen lihan tuotantoon tarkemmin.

Teemaviikolle ilmoittautuneista kouluista valittiin viisi, joissa Lauri Kangas vieraili viikon aikana kertomassa, millaista oli tutustua kotimaiseen lihantuotantoon. Kouluvierailuilla katsottiin lisäksi Lihamestari-pelin videoita, keskusteltiin kotimaisesta lihantuotannosta ja kuultiin myös oppilaiden omista ruokatottumuksista.

Teemaviikon järjestäjä

Kotimaisen lihan viikon järjesti Lihasta-hanke. Lihasta on Atrian ja HKScanin viestintähanke, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota lihan alkuperään ja nostaa suomalainen liha näkyvämmin osaksi ruokakeskustelua. Lihasta-hankkeen tarkoituksena ei ole nostaa esiin yksittäisiä yrityksiä tai tuotteita. Yhteistyön tavoitteena on antaa ääni suomalaiselle lihantuotannolle ja lisätä tietoa kotimaisesta lihasta ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Projektin käytännön toteutuksesta vastaa viestintätoimisto Tekir Oy. Hankkeen rahoitukseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.

Lisätietoja:

Riikka Kouhi

Lihasta-hankkeen projektipäällikkö

Viestintätoimisto Tekir

p. +358 40 558 2385

riikka@tekir.fi