Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla ja ruokatrendeissä tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin, kannanottoihin ja inspiroidu kokkaamaan kotimaisesta lihasta.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Kotitalousopetuksen tueksi suunniteltu Kaupasta keittiöön -materiaali tilattiin lähes 300 kouluun

Kuvia materiaalin sivuista
Kuvan Kaupasta keittiöön -materiaalista on koonnut Kotitalouslehti

Ruokatrendit pirstaloituvat ja arjen kiire lisääntyy niin, ettei kotona välttämättä enää ehditä valmistaa lasten kanssa yhdessä ruokaa tai pohtia siihen liittyviä kysymyksiä. Koulujen kotitalousopetuksen merkitys kasvaa.

”Ruoanlaiton perustaidot tuntuvat puuttuvan monelta nuorelta. Tiedot ruoanlaitosta voivat myös olla virheellisiä. Tunneillani on paljon oppilaita, jotka eivät ole kotona valmistaneet minkäänlaisia ruokia ja jotka kokkaavat vasta koulussa ensimmäistä kertaa. On kyllä oppilaitakin, jotka ovat kiinnostuneita ruoanlaitosta ja joilla on kokemusta. Palkitsevinta on, kun nuori onnistuu. Nuoria puolestaan eniten motivoi käytännön tekeminen”, toteaa Turun Lyseon koulun kotitalousopettaja Katja Jäntti.

Liha kuuluu olennaisena osana suomalaisten perheiden ruokapöytään, tuoreimman tutkimuksen mukaan 94 % suomalaisista kertoo syövänsä lihaa. Siksi ei ole samantekevää, tietävätkö nuoret lihantuotannosta, lihan alkuperään ja valintaan liittyvistä kysymyksistä tai miten valmistaa lihasta monipuolisia ja tasapainoisia aterioita.

Lihasta-hankkeen laatiman Kaupasta keittiöön -materiaalin tavoitteena on kannustaa koululaisia kokkailemaan ja tekemään harkittuja valintoja niin kaupassa kuin keittiössäkin. Materiaalissa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Miksi kaupassa käyntiä kannattaa suunnitella? Mitä merkitystä on ruoan alkuperällä ja mistä tietää, että tuote on laadukas? Miten elintarvikkeita tulee kuljettaa, säilyttää ja käsitellä? Mitä tasapainoisen aterian suunnittelussa on otettava huomioon? Entä minkälaisia ruokia lihasta voi kokata, ja miten se onnistuu hyvin?

Materiaalin tarkoituksena on toimia arvokkaana työkaluna opettajille. Myös kotitalousopetuksessa on omat haasteensa, joihin toivotaan tukea – jotta nuorille saataisiin rakennettua hyvät perustaidot.

”Taitojen taso oppilaiden keskuudessa vaihtelee huomattavasti, mikä on haaste opetuksen suunnittelussa. Aikaa on myös vähän – seiskaluokkalaisten kanssa pitäisi kolmessa tunnissa ehtiä käydä läpi teoriaa ja vielä kokkailla”, materiaalin tilannut Jäntti kertoo.

Ilmainen, tehtäviä ja lukuosuuksia sisältävä Kaupasta keittiöön -materiaali tarjottiin suomalaisten koulujen opetuskäyttöön erityisesti kotitalousopetuksessa, ja materiaali tilattiin lähes 300 kouluun ympäri Suomen. Mielenkiintoa opetuksen tukimateriaaleja kohtaan siis on – ja niille on ilmeisimmin tarvetta.

”Meidän koulussamme seiskaluokkalaisilla on onneksi oma oppikirja käytössä, toisin kuin muilla luokka-asteilla tai joissain muissa kouluissa. Mikäli oppikirjaa ei käytetä, olemme itse tuotettujen tai muualta lainattujen materiaalien varassa. Lisämateriaaleille on tarvetta”, Jäntti vahvistaa.

Palautetta antaneiden opettajien mukaan materiaali on selkeä ja helposti sovellettavissa. Jäntin mukaan erityisesti ruhon osista kertova osuus on hyödyllinen, sillä ruhon eri osat tai niiden valmistaminen ovat monelle vieras aihe. Sisältö on Jäntin mukaan esitetty lähestyttävästä kuluttajanäkökulmasta ja on tarpeeksi yksinkertaista, joten se soveltuu monen tasoisille oppilaille.

Lisää vastaavanlaista materiaalia toivotaan jatkossakin. Kaupasta keittiöön -materiaalia voi hyödyntää opetuskäytössä vapaasti ja se löytyy Lihasta-hankkeen verkkosivuilta osoitteesta https://www.lihasta.fi/ajankohtaista/kaupasta-keittioon-materiaali.

Juttu on julkaistu Kotitalouslehdessä 22.2.2018. Jutun voit lukea myös lehden verkkosivuilla