Lihasta.fi kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa ja keskustelua kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Millainen on suomalainen lihantuotantoketju? Tietoa kotimaisesta lihasta, sen tuotannosta ja kulutuksesta Suomessa.

Mitä liha-alalla tapahtuu? Tutustu tuoreimpiin kirjoituksiin ja kannanottoihin.

Kotimaisen lihan viikko oli kouluissa 14.–18.11.2016 järjestetty teemaviikko, jonka aikana koululaisilla oli mahdollisuus tutustua kotimaisen lihan tuotantoon, käyttöön ja lihan matkaan tilalta ruokapöytään.

Mikä on Lihasta-viestintähanke? Lue lisää täältä.

Etsitkö tietoa kotimaisesta lihasta, lihantuotannosta tai lihan kulutuksesta Suomessa? Täältä voit hakea haluamaasi tietoa sivuston sisällöistä.

Kotimaisuus ja turvallisuus ratkaisevat lihatiskillä – sukupuolten valinnoissa selviä eroja

Kotimaisuus ja turvallisuus ratkaisevat lihatiskillä – sukupuolten valinnoissa selviä eroja

Tiedote
Julkaistu: 23.06.2016 klo 10:00
 

Suomalaiset kiinnittävät yhä enemmän huomiota ostamansa lihan turvallisuuteen ja alkuperään. Tuoreus, turvallisuus ja kotimaisuus ovat suomalaisille tärkeimmät valintaperusteet naudan-, sian- tai broilerinlihaa ostettaessa, selviää TNS Gallupin tuoreesta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin lihan ja lihavalmisteiden käyttöä ja valintaperusteita suomalaisten keskuudessa.

94 prosenttia vastaajista kertoi ostavansa lihatuotteita ainakin toisinaan. Tuoreuden, turvallisuuden ja kotimaisuuden lisäksi tärkeiksi valintaperusteiksi nousivat myös lihan ja lihavalmisteiden käyttötarkoitus ja maku. Vastauksissa oli kuitenkin merkittäviä eroja sukupuolten ja ikäryhmien välillä. Esimerkiksi yli 45-vuotiaista naisista yli 80 prosenttia piti lihan tuoreutta erittäin tärkeänä, kun samanikäisistä miehistä tuoreutta arvosti noin 60 prosenttia vastaajista. Naiset painottivat miehiä enemmän myös lihan kotimaista alkuperää ja lisäaineettomuutta.

Tutkimuksen mukaan hinta on lihan valintaperusteena vähemmän tärkeä tekijä. Vain joka neljännen vastaajan mielestä hinta on valinnassa erittäin tärkeä kriteeri, ja sen edelle kirivät muun muassa lihan ja lihatuotteiden maku, käyttötarkoitus, hyvä ulkonäkö ja terveellisyys. Tärkeimpänä hintaa pitivät alle 30-vuotiaat naiset ja miehet: heistä lähes 40 prosenttia kokee hinnan erittäin tärkeäksi valintaperusteeksi. Miesten valintakriteereistä esiin nousi myös maku, jonka merkitys korostui 45–64-vuotiaiden miesten keskuudessa.

Myös tuotanto-olosuhteet kiinnostavat kuluttajia. Tutkimuksesta käy ilmi, että lähes 80 prosenttia vastaajista piti kotimaisen alkutuotannon tukemista erittäin tai melko tärkeänä.

Tutkimus toteutettiin TNS Gallupin internet-paneeli Gallup Kanavassa. Vastaajia oli yhteensä 1027 ja tutkimuksen aineisto edustaa Suomen 15–78-vuotiasta väestöä. Aikavälillä 20.–25.5.2016 tehdyn kyselyn teetti viestintätoimisto Tekir lihayhtiöiden Atria ja HKScan toimeksiannosta.

Lisätietoja:

Lihasta-hankkeen projektipäällikkö Riikka Kouhi, puh. 040 558 2385